Handel ludźmi

handel ludzmi

 

 

 

Przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma niewolnictwa stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni, godząca w wolność i godność ludzką. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Aby uświadomić młodzieży, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, by nie zostać ofiarą tego przestępstwa, dzisiaj, 30 września 2020 roku, mł.asp. Maja Ćwik z Zespołu Profilaktyki Społecznej z Powiatowej Komendy Policji w Ostrowcu Św. spotkała się z uczniami klas III Tm/f, IV Tm/f i III fryzjer. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat handlu ludźmi i praw człowieka. Uczennice i uczniowie mieli okazję dowiedzie się m.in. jakie są formy handlu ludźmi, czym charakteryzuje się to zjawisko oraz na co należy zwróć uwagę podczas wyboru oferty pracy bądź zagranicznego wyjazdu. Młodzież poinformowano jakimi metodami działają przestępcy. Rozmawiano również na temat ochrony ofiar i ścigania sprawców handlu ludźmi.. Policjantka wyjaśniała także wiele zagadnień związanych z przestrzeganiem i poszanowaniem praw i wolności człowieka. Podkreśliła, że bez względu na miejsce zamieszkania czy narodowość, najważniejszy jest szacunek do drugiego człowieka i wymagając ochrony swoich praw należy pamiętać, że inni ludzie też mają prawo do takiej ochrony. Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, są one takie same dla wszystkich ludzi, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, społeczne, narodowe czy przekonania polityczne.

Uczniowie dowiedzieli się także, gdzie w sieci można uzyskać pomocne informacje związane z omawianymi tematami