Egzamin maturalny

  Rok szkolny 2019/2020

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego.

Do pobrania:

 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych

 

Wytyczne dotyczace przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych.

 

Plakat - O czym należy pamiętać podczas egzaminu!

 

UWAGA!  

Dotyczy egzaminu z języka włoskiego! Została zmieniona data! Egzamin odbędzie się 22 czerwca!

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200424_e8_eg_em_harmonogram3a.pdf

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 matury rozpoczynają się 8 czerwca 2020r.

W tym roku nie zostanie przeprowadzona częśc ustna egzaminu maturalnego.

 http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=8

Egzamin maturalny w nowej formule

Egzamin maturlny w starej formule

Terminy egzaminów

 

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200424_E8_EG_EM_harmonogram.pdf