Egzamin Zawodowy

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r. Formuła 2012 oraz Formuła 2017 Aktualizacja z 7 stycznia 2020 r. (str. 7)Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r. Formuła 2012 oraz Formuła 2017 Aktualizacja z 7 stycznia 2020 r. (str. 7)
 http://www.komisja.pl/pobierz/zawodowy/2020/Komunikat_przybory_egz_zaw_nowy_prakt_I-II_2020.pdf

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. i 31 marca 2017 r.

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 (FORMUŁA 2017)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 września 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 roku według podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. formuła 2019 - Aktualizacja z 12 września 2019 r.

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - FORMUŁA 2019

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r.  formuła 2019

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r.  - formuła 2019

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranych przedmiotem lub dziedziną wiedzy

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. i 31 marca 2017 r.

 

 

Opłaty za egzamin zawodowy

 

 

WYKAZ KWALIFIKACJI W ZAWODACH:


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

M.18. - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

M.12. - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42. - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

TECHNIK MECHANIK 311504

M.19. - Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.44.- Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105

A.19. - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.23. - Projektowanie fryzur

 

FRYZJER 514101

A.19. - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

M.18. - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

M.12. - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

Procedury: http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=245

Informatory: http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=204