Innowacje pedagogiczne

Tytuł innowacji: Dodatkowa praktyka zawodowa kluczem do kariery – otwórz się na sukces!

Rodzaj innowacji: Innowacja programowo - organizacyjna

Nowatorstwo opracowanego programu polega na wprowadzeniu dualnego systemu kształcenia, odpowiadającego potrzebom gospodarki regionalnej. W związku z powyższym pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz dwudziestoma ośmioma pracodawcami, którzy wyrazili gotowość wdrożenia innowacji, zawarte zostały porozumienia w sprawie realizacji dodatkowych praktyk zawodowych.

 

 

Tytuł innowacji: Grupa wróg, czy przyjaciel? – ćwiczymy kompetencje psychospołeczne. 

Rodzaj innowacji: Innowacja programowo - organizacyjna

Nowatorstwo opracowanego programu polega na podejmowaniu działań mających na celu poprawę pracy wychowawczej, które wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej oraz odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby rozwojowe uczniów. Poszerzone zostają treści wychowawcze, mające na celu  rozwijać takie kompetencje, które pomogą uczniom sprostać  zadaniom i wyzwaniom codziennego życia w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.